Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1.  Αποδοχή Όρων Χρήσης 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος idil.gr 

Το idil.gr είναι ο«Δικτυακός τόπος»και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (Τσάντες, υποδήματα και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί η ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «

Για την Ελλάδα: MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα  (Σόλωνος 53, ΤΚ 10672 με ΑΦΜ: 801863886 / Δ.Ο.Υ Δ ΑΘΗΝΩΝ / Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 164778501000) (εφεξής η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., ή ο Πωλητής,ή ηΕταιρεία. ) 

Για την Κύπρο: LAVAMODE Ltd που εδρεύει στην Λευκωδία (Κουμανούδι 1ΑΒ & Στασικράτους,TK 1076 με ΑΦΜ: 10161150U) (εφεξής η LAVAMODE Ltd, ή ο Πωλητής, ή η Εταιρία.)

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες τουsiteή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "Χρήστης/Καταναλωτής". 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο Δικτυακό τόπο idil.gr και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και η χρήση της, όπως και η αγορά προϊόντων από το idil.gr βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από τον Χρήστη/Καταναλωτή. Οποιαδήποτε, ενέργειά του Χρήστη/Καταναλωτή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. 

Καλείτε, επομένως, ο Χρήστης/Καταναλωτής, πριν εισέλθει στο idil.gr, να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με αυτούς.Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλεται να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, τόσο στο Δικτυακό μας τόπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό. 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη/Καταναλωτή, ωστόσο, πάντα στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους Χρήστες μας στην Αρχική Σελίδα του idil.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη διενεργηθεί μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.Η χρήση του idil.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. 

 

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από τον Χρήστη/Καταναλωτή και οποιαδήποτε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με αποκλειστικά ευθύνη του Χρήστη/Καταναλωτή. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης της MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. & LAVAMODE Ltd, εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. 

 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τουςΓενικούς Όρους Συναλλαγών, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το idil.gr, όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το idil.gr. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες μέσω τουΤμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο+30 210 62 36 700 καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. (εκτός Ελληνικών αργιών) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecommerce@idil.gr

 

Γιαοποιαδήποτεάλληπληροφορία νομικού περιεχομένου, μπορείτε να ανατρέξετε στις ενότητες:Γενικοί Όροι Συναλλαγών,Πολιτική ΕπιστροφώνκαιΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωντου idil.gr. 

 

2.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd έχει υιοθετήσει μία επιχειρησιακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι η πώληση προϊόντων μέσω των υπηρεσιών της και του Δικτυακού Τόπου idil.gr μόνο σε "Χρήστες/Καταναλωτές". "Χρήστης/Καταναλωτής" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται και ενεργεί στο idil.gr για σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του (εάν υφίσταται). 

Επομένως, στο idil.grθα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς Χρήστες/Καταναλωτές. Η πώληση για εμπορικούς σκοπούς των προϊόντων δεν επιτρέπεται. Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων. 

Εάν δεν είστε Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για την αγορά προϊόντων στο idil.gr. 

 

3.          ΕΥΘΥΝΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 

 

3.1        Ευθύνη Χρηστών/Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πρόσβαση και Χρήση 

Η πρόσβαση στο idil.gr και η χρήση της, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με την Εταιρία, της λήψης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης αγορών από την ιστοσελίδα διεξάγονται από τους Χρήστες αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα. 

Ο Χρήστης και Καταναλωτής της ιστοσελίδας idil.gr αποτελεί τον μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνο για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 15 ετών). 

H MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας idil.gr και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους Χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρίας για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης/Καταναλωτής της ιστοσελίδας idil.gr ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και Στοιχείων που χορηγεί στο idil.gr, όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου. 

Ο Χρήστης/Καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της  MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., LAVAMODE Ltdή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη/Καταναλωτή από μη εξουσιοδοτημένα από τον αυτόν/αυτήν άτομα. 

Ο Χρήστης/Καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δικτυακό Τόπο idil.gr και το idil.gr και η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., LAVAMODE Ltd δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Χρήστη/Καταναλωτή, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων. 

3.2        Ευθύνη και Εγγύηση Πωλητή 

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ταυτότητα του παραγωγού ενός προϊόντος που προμηθευτήκατε από εμάς, παρακαλούμε ενημερώστε μας. 

3.2.1     Ευθύνη για ελαττώματα, απώλεια 

O Δικτυακός Τόπος idil.gr  διατηρεί απέναντί σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον Πωλητή. Ειδικά σε περίπτωσηελαττώματος του προϊόντοςπου σας πωλούμε μπορείτε, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των υποχρεωτικών διατάξεων περί προστασίας των καταναλωτών  α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β) την αντικατάσταση του με άλλο ή (γ) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας τη Διαδικασία Υπαναχώρησης που περιγράφεται αναλυτικά στουςΓενικούς Όρους Συναλλαγών. 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρειβρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Για να θεωρηθεί έγκυρη η έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος, ο Πωλητής θα πρέπει να ενημερωθεί εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημέρα που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης.  

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τοΤμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο+30 210 62 36 700 καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. (εκτός Ελληνικών αργιών) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecommerce@idil.gr 

Σε περίπτωσηαπώλειας του προϊόντος πριν την παράδοση αυτού σε εσάς, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε της αγοράς του και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει για την αγορά τους. 

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η παραγγελία σας έχει εκτελεστείλανθασμένα (λάθος προϊόν, λάθος τίμημα κ.λπ.), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας τηλεφωνικά στο +30 210 62 36 700 καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ. κτός Ελληνικών αργιών) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecommerce@idil.gr 

Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει τον Πωλητή μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από το idil.gr, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα. 

3.2.2     Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., η LAVAMODE Ltd και το idil.gr ενεργούν πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. Συνεπώς, το idil.gr έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου: 

- ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, 

- τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, 

- η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού 

Ωστόσο, το idil.gr ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους. 

Επιπλέον, το idil.gr ουδεμία εγγύηση παρέχει 

- για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς τα προορίζετε και 

- για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών/Πελατών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. 

Το idil.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι Χρήστες/Πελάτες αποδέχονται ότι το idil.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες/Πελάτες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. 

Ως εκ τούτου, το idil.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία (εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας, την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχομένου της. 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του idil.gr, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του idil.gr. 

Αποποίηση Περιεχομένου 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της περιεχομένου, το οποίο περιγράφει ή αντανακλά καταστάσεις σωματικής ή ψυχολογικής βίας ή περιεχομένου το οποίο, ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών του idil.gr, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει πολιτικές πεποιθήσεις ή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της.Σε κάθε περίπτωση, η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προσήκον ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο θεωρείται μη εξουσιοδοτημένο από το νόμο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις Χώρες, παρακαλούμε να μην επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο idil.gr και σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, αποφασίσετε να τον επισκεφθείτε, σας ενημερώνουμε με το παρόν έγγραφο ότι για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το idil.gr και στην οποία επιδίδεστε θα είστε αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος/η. 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd έχει, επίσης, υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του idil.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από την MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και την LAVAMODE Ltd στον Δικτυακό Τόπο idil.gr, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου. 

Επιπλέον, η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου idil.gr, επικοινωνήστεμε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ένας εκπρόσωπος του idil.gr, θα βρίσκεται στη διάθεσή σας προκειμένου να σας βοηθήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να ανακτήσετε την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο idil.gr  

Ταυτόχρονα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξετε εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης. 

Το idil.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. 

Παρόλο, που η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltdκαταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο idil.gr, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στο idil.gr να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας. 

Το idil.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες/Πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, το idil.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltdέχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο idil.gr, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες του idil.gr και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες. 

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν,το idil.gr ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: 

- λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet ServiceProviders, 

- οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, 

- γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του idil.gr ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών/Πελατών για τις οποίες το idil.gr δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, 

- πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη. 

To idil.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το idil.gr ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του idil.gr. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του idil.gr για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του idil.gr για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου. 

Το idil.gr δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Χρήστη/Πελάτη από Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του idil.gr.Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του idil.gr με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το idil.gr συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το idil.gr να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης από το μέλος, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους. 

3.3        Δικαιώματα και Απαγορευμένες Χρήσεις 

3.3.1     Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

Τα περιεχόμενα του idil.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται στο idil.gr σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό της ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του idil.gr, προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και των αντίστοιχων δικαιούχων. 

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του idil.gr και του περιεχομένου του. Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του idil.gr και του περιεχομένου του. Η αναπαραγωγή, εν όλων ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του idil.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς την ενίοτε γραπτή συναίνεση/εξουσιοδότηση της MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltdή, εάν είναι απαραίτητο, των συγγραφέων των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Οι εν λόγω αναπαραγωγές θα εκτελούνται για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και της LAVAMODE Ltdκαι των συγγραφέων των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. 

Αναφορικά με τη χρήση του idil.gr, είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό μέρος της προβολής του idil.gr και του περιεχομένου του και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται η πλοήγηση στην ιστοσελίδα με σκοπό τη νόμιμη χρήση του idil.gr και του περιεχομένου του. Απαγορεύεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος idil.gr για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, ανήθικο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή/και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. 

3.3.2     Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από τους όρους τηςΠολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένωνκαι τηςΠολιτικήςCookiesκαι τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

3.3.3     Εμπορικά Σήματα και Ονόματα Τομέα (DomainNames) 

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd είναι ο αποκλειστικός κύριος των λογότυπων και κατατεθέντων σημάτων idil.gr και κάθε άλλου σήματος που περιλαμβάνει τη λέξη idil και το όνομα τομέα idil.gr  

Όλα τα υπόλοιπα σήματα που χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν τα προϊόντα, τα οποία πωλούνται στο idil.gr και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κυρίων και χρησιμοποιούνται στο idil.gr μόνο με σκοπό να διακρίνονται, να περιγράφονται και να διαφημίζονται τα προϊόντα που πωλούνται στο idil.gr. 

H MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd και όλοι οι λοιποί κύριοι κατατεθέντων σημάτων έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων που τους ανήκουν αντίστοιχα. 

Δεν επιτρέπεται, χωρίς τη συναίνεση της MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και οποιουδήποτε άλλου κυρίου των κατατεθέντων σημάτων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων για διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα περισσότερα εμπορικά σήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και αφορούν τα προϊόντα προς πώληση στο idil.gr είναι διάσημα και γνωστά στο ευρύ κοινό και σε κάθε Χρήστη του idil.gr. Γενικότερα, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της idil.gr όσο και τρίτων. 

Κάθε μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται και επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα και οποιοδήποτε άλλο σήμα δημοσιεύεται στο idil.gr δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κανένα τρόπο για να αποκτηθεί αθέμιτο πλεονέκτημα βάσει των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή της φήμης των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή κατά τρόπο που να προκαλεί ζημία σε αυτά και στους κυρίους αυτών. 

3.3.4     Απαγορευμένες ενέργειες / προσβάσεις 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή του Χρήστη/Καταναλωτή, που περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στηφήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών/μελών/Καταναλωτών, ήδύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/Καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

Επιπλέον απαγορεύεται: 

(α)  Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού Τόπου και για τα οποία ο Χρήστης/Καταναλωτής δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσει. 

(β)   Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα idil.gr με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.και της LAVAMODE Ltd και του Δικτυακού Τόπου idil.gr. 

(γ)  Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο idil.gr από τα Μέλη του.  

(δ)   Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού Τόπου. 

 

4.          ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες 

Μέσω του Δικτυακού Τόπου idil.gr δύναται να παρατίθενται παραπομπές και σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων, δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες/Καταναλωτές να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων, links, hyperlinks, banners, video, σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, οι οποίοι δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με το idil.gr ή τη MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ή τη LAVAMODE Ltd.

Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και η LAVAMODE Ltd δεν αντιπροσωπεύει, δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους, συνεπώς δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και/ή για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη/Καταναλωτή, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν, ούτε και θα καθίσταται υπεύθυνη για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. 

Σας εφιστούμε την προσοχή κατά την πρόσβασή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο idil.gr και συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης, οιΓενικοί Όροι Συναλλαγώνκαι ηΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωντης idil.gr δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων. 

Ο Δικτυακός Τόπος idil.gr παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο αποκλειστικά με σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών/καταναλωτών του κατά την αναζήτηση και την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. 

Η τοποθέτηση των συνδέσμων από το Δικτυακό Τόπο idil.gr δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Η MENTHEMODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και την LAVAMODE Ltd, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό των χρηστών/Καταναλωτών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη. 

 

5.          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τηνΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ισχύει και στην περίπτωση πρόσβασης των χρηστών στο idil.gr και χρήσης των σχετικών υπηρεσιών χωρίς την πραγματοποίηση αγορών. ΗΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνθα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς και για ποιους σκοπούς το idil.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 

6.          ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. 

 

 

 

 

                                    

Εγγραφείτε στο newsletter

Για να λαμβάνετε νέα και ειδοποιήσεις, συμπληρώστε το e-mail σας

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

+30 210 6236 700 Οι τηλεφωνικές παραγγελίες λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. μέχρι και τις 18.00 μμ. *εκτός επίσημων Ελληνικών Αργιών.

Top